Trang chủ - tài go88

GƯƠNG ĐHTT, NTVT

"Chọn nghề - chọn tương lai" quả ngọt từ mô hình đào tạo Cao đẳng 9+ giúp Minh Đức viết tiếp ước mơ, quyết tâm chinh phục tấm bằng Đại học ở tuổi 20.