Trang chủ - tài go88

GƯƠNG ĐHTT, NTVT

Cô giáo nguyễn thị thanh xuân- người có “bàn tay vàng” tôi luyện sinh viên đi thi tay nghề quốc gia.