Trang chủ - tài go88

Lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật lập trình, gia công trên máy CNC

Công nghệ hàn

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGÀNH/NGHỀ: CÔNG NGHỆ HÀN MÃ NGÀNH/NGHỀ: 5510217 1....

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Cơ điện tử

NGÀNH, NGHỀ: CƠ ĐIỆN TỬ 19.1 TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 19.1.1. Giới thiệu chung...

Cắt gọt kim loại

NGÀNH, NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI 9.1. - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 9.1.1. Giới thiệu...

Hàn

NGÀNH, NGHỀ: HÀN 11.1. TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 11.1.1. Giới thiệu chung về...